Nederland - Vics Foto

Ga naar de inhoud
Pasfotos voor Nederlandse documenten
Draag donkere kleding voor een beter contrast op de foto.

Eisen Nederland

De eisen die de Nederlandse overheid stelt aan een pasfoto voor een paspoort of identiteitskaart zijn vrij streng maar noodzakelijk.

Wanneer u een aanvraag indient voor een reisdocument moet de pasfoto in kleur worden ingeleverd, maar uiteindelijk komt deze zwart-wit in uw document. De pasfoto moet voldoen aan een aantal eisen zoals onder andere de fotokwaliteit op fotopapier, de achtergrond, de weergave van het gezicht, de houding en de gezichtsuitdrukking. Alle eisen zijn door de Nederlandse overheid vastgelegd in het zogenaamde “Fotomatrix Model 2007”.

Hoofddeksel in paspoort
Uw hoofd moet in principe onbedekt zijn. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen mogelijk. Draagt u bijvoorbeeld een hoofddeksel om medische of godsdienstige redenen dan zou dit een uitzondering kunnen zijn. Het is echter wel zo dat de instantie die het reisdocument uitgeeft voor u bepaalt of er sprake is van een uitzonderingsgeval of niet.

Grootte gezicht op pasfoto
Ook voor de lengte en de breedte van het gezicht zijn er strenge regels. De ooraanzet (om de breedte van het hoofd te kunnen bepalen) kan niet worden vastgesteld als de zijkanten van het gezicht bedekt zijn. Dat betekent dus niet dat de oren zelf zichtbaar moeten zijn, het gaat om de aanzet. De lengte wordt bepaald door te meten van kin tot kruin.

Eisen pasfoto kinderen jonger dan 6 jaar
Indien u een paspoort of identiteitskaart aanvraagt voor een kind jonger dan 6 jaar, dan gelden er iets wat soepeler eisen voor de pasfoto. Deze eisen worden de minimumvereisten genoemd. Deze zijn ook terug te vinden in de Acceptatiecriteria voor de pasfoto in de Nederlandse reisdocumenten.

Pasfoto voldoet niet aan eisen
Of een pasfoto geschikt is wordt door de instantie waar u een reisdocument aanvraagt bepaald. Meestal is dit de gemeente waar u woont. De aanvraag voor uw paspoort of identiteitskaart kan niet in behandeling worden genomen als de foto niet voldoet. U moet dan terug naar de fotograaf met de bijbehorende brief van de gemeente om de foto te laten aanpassen of een nieuwe te laten maken.

Goed lijkende pasfoto
Volgens de paspoortwet mag een reisdocument worden ingehouden wanneer de pasfoto onvoldoende lijkt op de houder van paspoort. Als u twijfelt over de gelijkenis van de foto, kunt u contact opnemen met de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de foto's van baby's of jonge kinderen, die kunnen nu eenmaal sneller van uiterlijk veranderen dan volwassenen.

Acceptatiecriteria voor de pasfoto in de Nederlandse reisdocumenten
De foto is bedoeld ter identificatie van de aanvrager. Daarom moet bij het indienen van een aanvraag voor een reisdocument een pasfoto in kleur worden ingeleverd die een goedgelijkend beeld van de aanvrager geeft. Alleen als de foto aan alle onderstaande acceptatiecriteria voldoet wordt de foto goedgekeurd, tenzij er uitzonderingsbepalingen uit de Paspoortuitvoeringsregelingen van toepassing zijn.

1. Maatvoering
• Formaat pasfoto is 35 mm x 45 mm (bxh).
• Breedte: van ooraanzet tot ooraanzet tussen de 16 mm en 20 mm.
• Lengte: vanaf 11 jaar; van kin tot kruin minimaal 26 mm en maximaal 30 mm. tot en met 10 jaar; van kin tot kruin minimaal 19 mm en maximaal 30 mm.
• Maat kan beoordeeld worden aan de hand van bijbehorend transparant aanwezig bij de fotograaf.

2. Fotokwaliteit
De foto is goedgelijkend en geeft een scherpe, natuurlijke weergave van de aanvrager. De foto toont voldoende contrast en details in het gezicht en de kleurstelling van het gezicht is natuurlijk.
Met hoogwaardig, glad fotopapier wordt papier bedoeld dat speciaal bestemd is voor het afdrukken van foto’s. Het papier heeft geen reliëf of andersoortige voelbare of zichtbare oneffenheden die de weergave van de persoon op de afdruk kan verstoren.
De eis van 400 dpi is gericht aan degene die de foto maakt. Deze stelt vast of de optische kwaliteit van het beeld dat afgedrukt wordt vergelijkbaar is met de minimale resolutie van 400 dpi.
De foto wordt in zwart/wit afgebeeld op het document en in kleur opgeslagen in de chip.


ACCEPTATIECRITERIA
• In kleur
• Goedgelijkend
• Natuurlijke weergave
• Scherp, voldoende contrast en gedetailleerd
• Onbeschadigd
• Geen kopie
• Niet bewerkt
• Afgedrukt op hoogwaardig, glad fotopapier
• Minimaal 400 dpi resolutie

3. Achtergrond
De achtergrondkleur is lichtgrijs, lichtblauw of wit. De achtergrond van de foto is egaal, eenkleurig en zonder verloop of schaduw. Tussen de afbeelding van het hoofd en de achtergrond van de foto moet voldoende contrast zijn. Onvoldoende contrast leidt tot een vage afbeelding van de foto op het document.ACCEPTATIECRITERIA
• Lichtgrijs, lichtblauw of wit
• Egaal
• Eenkleurig
• Geen kleurverloop
• Voldoende contrast tussen hoofd en achtergrond
4. Weergave gezicht
Het gezicht is volledig zichtbaar als (de zijkanten van) het gezicht en de ogen niet bedekt zijn. Haar dat over de ogen (of delen daarvan zoals de oogleden) valt, dan wel anderszins de volledige zichtbaarheid van het gezicht verstoort, kan (geautomatiseerde) gezichtsherkenning belemmeren.
De ooraanzet (om de breedte van het gezicht vast te stellen) kan niet bepaald worden als de zijkanten van het gezicht bedekt zijn. Dat wil niet zeggen dat de oren zelf zichtbaar moeten zijn.
Er mag geen schaduwvorming in het gezicht, en met name bij de ogen zijn. Accessoires zoals haarband, oorbellen e.d. mogen niet reflecteren. Hoofdbedekking is alleen toegestaan op grond van godsdienstige, levenbeschouwelijke of medische redenen (zie uitzonderingsbepalingen).ACCEPTATIECRITERIA
• Hoofd onbedekt
• Gezicht volledig zichtbaar
• Ogen volledig zichtbaar

5. Houding
Het hoofd en de schouders staan recht naar voren afgebeeld. Als het hoofd in enige richting gekanteld is (achterover, voorover, scheef of opzij), dan kan dat problemen opleveren bij (geautomatiseerde) gezichtsherkenning.
Als ondersteuning nodig is dan mag dit niet zichtbaar zijn op de foto. Dit is te vermijden door bijvoorbeeld de hand onder de kleding te houden.


ACCEPTATIECRITERIA
• Hoofd recht naar voren
• Ogen op een horizontale lijn
• Hoofd niet gekanteld
• Schouders recht
• Geen zichtbare ondersteuning

6. Uitdrukking
Om een succesvolle (geautomatiseerde) gezichtsherkenning tot stand te brengen is het noodzakelijk dat er recht in de camera wordt gekeken met een neutrale uitdrukking en een gesloten mond.
Breed glimlachen of een open mond is niet toegestaan. Dat wil niet zeggen dat er nors of stuurs gekeken hoeft te worden.


ACCEPTATIECRITERIA
• Neutrale blik
• Recht in de camera kijken
• Mond gesloten

7. Bril
Bij het dragen van een bril moeten de ogen volledig zichtbaar zijn op de foto. Dat wil zeggen dat het montuur en/of de glazen, de ogen op geen enkele wijze mogen afdekken. Reflectie in de brillenglazen of op het montuur moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Is het niet mogelijk om verstorende reflectie te voorkomen dan moet de bril worden afgezet.ACCEPTATIECRITERIA
• Ogen volledig zichtbaar
• Volledig doorschijnende glazen
• Geen verstorende reflectie door de bril
• Geen schaduw

8. Belichting
De belichting is gelijkmatig. Dat betreft zowel het gezicht als de achtergrond. Onder- of overbelichting en reflectie moeten worden voorkomen. Op de foto mogen geen ‘witte vlekken’ in het gezicht zichtbaar zijn die veroorzaakt worden door het gebruik van bijvoorbeeld (flits)licht. Oorzaken van reflectie kunnen zijn: glimmende huid, transpiratie, brillen, sieraden, etc.


ACCEPTATIECRITERIA
• Gelijkmatig
• Geen onder- of overbelichting
• Geen schaduw in het gezicht of in de achtergrond
• Geen reflectie in het gezicht
• Geen reflectie door accessoires

9. Positionering
De persoon op de foto staat in het midden van het oppervlak van de foto afgebeeld. Het hoofd moet volledig zijn afgebeeld. Alleen bij personen met een grote haardos kan het voorkomen dat de haardos niet geheel afgebeeld wordt.ACCEPTATIECRITERIA
• Hoofd volledig afgebeeld
• Hoofd gecentreerd afgebeeld

Uitzonderingsbepalingen
De Paspoortuitvoeringsregelingen staan de volgende uitzonderingen toe:
Godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen
De aanvrager heeft aangetoond dat godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen zich verzetten tegen het niet bedekken van het hoofd. In dat geval gelden voor de pasfoto alle in deze fotomatrix opgenomen acceptatiecriteria met uitzondering van: - categorie 4 WEERGAVE GEZICHT het element ‘hoofd onbedekt’.


Fysieke of medische redenen
Op grond van objectief vast te stellen fysieke of medische redenen kan door de aanvrager niet worden voldaan aan alle acceptatiecriteria in deze fotomatrix. Bij gerede twijfel aan de medische redenen kan van de aanvrager worden verlangd, dat deze daartoe een door een bevoegde arts of medische instelling ondertekende verklaring overlegt.

Aanvrager jonger dan 6 jaar
De aanvrager is een baby, peuter of kleuter jonger dan zes jaar. In dat geval gelden voor de pasfoto minimumvereisten.
Dit zijn alle in deze fotomatrix opgenomen acceptatiecriteria met uitzondering van:
• categorie 5 HOUDING de elementen ‘ogen op een horizontale lijn’, ‘hoofd gekanteld’ en ‘schouders recht’;
• categorie 6 UITDRUKKING de elementen ‘neutrale blik’, ‘recht in de camera kijken’ en ‘mond gesloten’.


Voor buitenlandse visa aanvragen of paspoorten gelden vaak andere regels voor de pasfoto dan hier in Nederland.


Online & Instore
Neem contact op!
+31 (0)206768932
Terug naar de inhoud